Skip to main content
News

Certifikat – Osocze bogatopłytkowe i fibrina bogatopłytkowa

By 13 października 2019No Comments

Mamy przyjemność poinformować, że jesteśmy autoryzowaną placówką firmy Keymed Medycyna Regeneracyjna, która dostarcza nowoczesnych rozwiązań dla medycyny regeneracyjnej. Obecnie oferujemy nową usługę, która wykorzystuje Osocze bogatołytkowe i fibrynę bogatopłytkową.

PRP (Platelet Rich Plasma) i I-PRF (Injectable Platelet Rich Fibrin) to krwiopochodne materiały autologicz-ne, pozyskiwane z krwi własnej pacjenta. To koncentraty płytkowe zawierające szereg czynników przy-spieszających angiogenezę, tj. tworzenie nowych naczyń krwionośnych oraz budowę nowych komórek.

Płytki krwi uwalniają zawarte w sobie płytkowe czyn-niki wzrostu, odpowiedzialne za stymulację procesów regeneracji, gojenia i odbudowy uszkodzonych tkanek. Aktywują one mezenchymalne komórki macierzyste, osteoblasty, fibroblasty, pobudzają syntezę kolagenuoraz tworzenie naczyń krwionośnych.

Osocze bogatopłytkowe wstrzyknięte do tkanki szybko uwalnia duże stężenia czynników wzrostu, PRP (Platelet Rich Plasma) i I-PRF (Injectable Platelet Rich Fibrin) to krwiopochodne materiały autologiczne, pozyskiwane z krwi własnej pacjenta. To koncentraty płytkowe zawierające szereg czynników przyspieszających angiogenezę, tj. tworzenie nowych naczyń krwionośnych oraz budowę nowych komórek, które inicjują i podtrzymują procesy regeneracji oraz odbudowy tkanek, jako naturalne działanie organizmu.

Fibryna bogatopłytkowa to koncentrat płytkowy nowej generacji w postaci trójwymiarowej struktury. Dzięki tej strukturze płytki krwi są dłużej stymulowane do uwal-niania czynników wzrostu, cytokin oraz powodują mi-grację mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca podania.

© 2017 Zagalak Beauty Clinic